Vi skapar hållbara och lönsamma lösningar som bygger ditt varumärke.

Varumärke och affär

Vi använder varumärket som ledstjärna och katalysator för att skapa fler och bättre affärer. För att kunna designa och översätta varumärket till värdeskapande processer behöver varumärket var väl definierat och ägas i en varumärkesorienterad organisation.

 • Varumärkesplattform 
 • Visuell identitet 
 • Förpackningsdesign 
 • Affärsutveckling och Business design 
 • Varumärkesorientering 

Erbjudande och sälj

Kundernas uppfattning av vårt erbjudande och hur vi gör göra affärer är ofta det som starkast skapar bilden av oss på marknaden. Med stöd i varumärket formulerar vi marknads- och säljstrategier och paketerar erbjudandet så att upplevelsen stödjer affären.

 • Marknadsplanering 
 • Portföljstrategi 
 • Säljstrategi 
 • Leadsgenerering 
 • Produktdesign 
 • Inredning 

Position och marknadsföring

Marknadsföring syftar ytterst till att långsiktigt skapa en unik, relevant och affärsstödjande position. Vi utvecklar affärsdrivande koncept i egna, förtjänade och köpta kanaler.

 • Kommunikations- och positioneringsstrategi  
 • Integrerade kampanjer 
 • Webb 
 • Marketing automation 
 • Digital marknadsföring 
 • Sociala media 
 • Content marketing 
 • PR 
 • Mässor och event 
 • Film  

Internkommunikation och kultur

Att få kulturen att stödja löftet och den önskade kundupplevelsen är ofta det som skiljer de som verkligen lyckas från alla andra. Genom att ta kontroll över de interna processerna och låta de samverka med varumärket skapar vi förutsättningar för kraftfull tillväxt.

 • Intern kommunikationsstrategi
 • Kulturutveckling

Rekrytering

För många organisationer är ett starkt arbetsgivarerbjudande baserat på de önskade varumärkesvärdena företagets viktigaste resurs. Vi hjälper växande organisationer att definiera och kommunicera sina unika värden till potentiella medarbetare.

 • Arbetsgivarerbjudande
 • Rekryteringskampanjer