Sveriges militärhistoriska arv

Image

SVERIGES MILITÄR-
HISTORISKA ARV

En historia av fred

När man ska berätta om något som hände för länge sedan, som dessutom är viktigt att komma ihåg, kan det bästa sättet vara att göra det ur betraktarens synvinkel. Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk av museer och besöksmål med militär inriktning över hela landet. Vi hjälpte SMHA att definiera sin kärna och berätta om sin historiska skatt genom en film. Tillsammans skapade vi också en social mediastrategi för att få besökare till de 29 museerna. Filmproduktionen fick vi hjälp med från vår partner Kangero Produktion.

Image
Image
Image
Image
Image
Fler uppdrag