VÄRDERINGSSTYRD REKRYTERING I VÄSTERBOTTEN

När Västerbottens läns landsting och regionförbundet slogs ihop till den gemensamma organisationen Region Västerbotten uppstod också behovet av ett nytt, mer heltäckande rekryteringskoncept med varumärke och syfte i fokus.

Krux utvecklade, testade och paketerade konceptet där Region Västerbottens målgrupp blev ansiktet utåt. Här är det västerbottningarna själva som talar om vilka nya medarbetare de behöver för att utveckla och stärka sitt län. Kommunikationen sätter fingret på att det Region Västerbotten bidrar med i samhället är till nytta för alla invånare.

Konceptet anpassades för print, digitala och sociala kanaler samt kringmaterial, och presenterades i en pedagogisk användarguide.

BeställareRegion VästerbottenProjektstart2019PartnersCopy Frida Rindevall, Fotograf Jonas Westling

Privacy Preference Center