KORSLIMMAD REVOLUTION

När Martinsons investerade 85 miljoner kronor i en ny produktionslinje för KL-trä skapade det helt nya möjligheter för Sveriges byggbransch. De korslimmade skivorna i trä används som stora färdiga byggkomponenter och underlättar såväl snabbt som hållbart byggande.

Utmaningen var att den allmänna kännedomen och kunskapsnivån om KL-trä var för låg hos målgruppen. Vi på Krux fick därför förtroendet att stärka positionen på byggmarknaden och bana väg för det nya byggmaterialet. Att skapa en korslimmad revolution, helt enkelt.

Revolutionens startskott var ett kommunikativt koncept som lanserades i samband med branschmässan Nordbygg och förstärktes med hjälp av såväl en handbok i KL-trä som insatser i andra kanaler. Idag är efterfrågan så stor att produktionen i fabriken går på maxkapacitet och Martinsons har en ledande roll inom det nya sättet att bygga.

BeställareMartinsonsProjektstart2017PartnersFotograf Patrick Degerman, Webbyrå Björnmamman

”Krux fick från början ett stort förtroende och starkt stöd från ledningen på Martinsons. De har hjälpt oss skapa kännedom och preferens på marknaden och till följd av detta har vi flyttat fram positionen. Martinsons har med Krux hjälp gått från pionjärer till erfarna experter inom byggbranschen. Idag har vi den starkaste varumärkespreferensen inom träindustrin och stommar i trä, mycket tack vare att Krux alltid drivit på och vågat utmana.”

Marcus Bolander, Brand Manager på Martinsons

Proguide KL-trä

För att göra det enklare att komma igång med KL-trä utvecklade vi tillsammans med Björnmamman det digitala projekteringsverktyget Proguide KL-trä. Tanken var att sänka tröskeln för nya användare av KL-trä och skapa bättre förfrågningsunderlag för att minska hanteringstiden för Martinsons egen personal.

Utbildningsturné

För att befästa Martinsons expertroll och fördjupa branschens kunskap genomfördes en utbildningsturné. Ett stort antal branschaktörer i några av Sveriges största städer bjöds in för att utbildas om materialets möjligheter och hur man bygger med det. Krux ansvarade för utbildningens innehåll och utformning i samarbete med Martinsons specialister. Bland annat producerades en 360-graders film, där man fick följa med på en rundvandring och lära sig mer om produktionen av KL-trä.

Privacy Preference Center