VÄSTERBOTTNISKT KNOW-HOW OCH LOKAL KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Hur attraherar vi rätt medarbetare till vårt företag? Det är den absolut vanligaste frågan bland våra kunder.

De många stora etableringarna i norra Sverige har lett till hård konkurrens om arbetskraft, inte minst i Skellefteå med omnejd där Holmen (tidigare Martinsons) har sina två sågverk. Som ett led i att stärka Holmens arbetsgivarerbjudande i Västerbotten tog vi under 2022 fram en kampanj.
Temat ”Många undrar” tar fasta på den nyfikenhet som finns kring sågverksindustrin som framtidsbransch. Med hjälp av Holmens medarbetare och ett antal intresseväckande budskap vill vi räta ut så många frågetecken som möjligt och motivera fler att börja jobba med framtidens råvara – trä! Kampanjen rullade under tre kampanjomgångar under 2022 och syntes på stortavlor, busshållplatser och lokal affischering tillsammans med digitala kanaler och events. Under 2023 har kampanjen förfinats och utvecklats för att berätta mera om vilka möjligheter till utveckling och stimulerande jobb det finns på Holmen, men fortfarande inom ramen för samma starka grundkoncept.
Resultatet har varit oerhört starkt, med en tydligt ökad kännedom om Holmen som arbetsgivare och många tusen besök till kampanjsajten https://www.holmen.com/mangaundrar/

BeställareHolmenProjektstart2022

 

Privacy Preference Center