VÄSTERBOTTNISKT KNOW-HOW OCH LOKAL KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Hur attraherar vi rätt medarbetare till vårt företag? Det är den absolut vanligaste frågan bland våra kunder.

De många stora etableringarna i norra Sverige har lett till hård konkurrens om arbetskraft, inte minst i Skellefteå med omnejd där Holmen (tidigare Martinsons) har sina två sågverk. Som ett led i att stärka Holmens arbetsgivarerbjudande i Västerbotten har vi tagit fram en kampanj. Temat ”Många undrar” tar fasta på den nyfikenhet som finns kring sågverksindustrin som framtidsbransch. Med hjälp av Holmens medarbetare och ett antal intresseväckande budskap vill vi räta ut så många frågetecken som möjligt och motivera fler att börja jobba med framtidens råvara – trä! Kampanjen rullade under stora delar av 2022 och syntes på stortavlor, busshållplatser och lokal affischering tillsammans med digitala kanaler och events.

BeställareHolmenProjektstart2022

Privacy Preference Center