ÅSIDOSATT BYGGFÖRETAG TILL FRAMTRÄDANDE MILJARDBOLAG

Under våren 2019 såg entreprenad- och byggserviceföretaget Contractor behovet av att definiera sitt varumärke och bygga en stark kärna. Företaget hade tagit sig ut på nya marknader på flera nya orter och kostymen för det tidigare lilla och familjära Skellefteå-lokala byggföretaget började bli för trång. Man behövde hitta en ny identitet som bättre speglade företagets ambitiösa visioner och mål.

Krux fick förtroendet att inleda ett varumärkesarbete för ett mer framåt- och utåtriktat Contractor. Ett Contractor som var lika modigt, nyfiket och omtänksamt som människorna som jobbar där. Det arbetet, inklusive ny visuell identitet, webb och ett stort implementeringsarbete både internt och externt, var katalysatorn för det strategiska och kommunikativa helhetsansvar som Krux har för Contractor idag.

BeställareContractorProjektstart2019PartnersGrit, Fotograf Jonas Westling, Frida Rindevall, Erik Wennberg

Privacy Preference Center