Contractor

Image

ETT LEVANDE NORRLAND

Under våren 2019 såg entreprenad- och byggserviceföretaget Contractor behovet av att definiera sitt varumärke och bygga en stark kärna. Företaget hade tagit sig ut på nya marknader på flera nya orter och kostymen för det tidigare lilla och familjära Skellefteå-lokala byggföretaget började bli för trång. Man behövde hitta en ny identitet som bättre speglade företagets ambitiösa visioner och mål.

Krux fick förtroendet att inleda ett varumärkesarbete för ett mer framåt- och utåtriktat Contractor. Ett Contractor som var lika modigt, nyfiket och omtänksamt som människorna som jobbar där. Det arbetet, inklusive ny visuell identitet, webb och ett stort implementeringsarbete både internt och externt, var katalysatorn för det strategiska och kommunikativa helhetsansvar som Krux har för Contractor idag.

Se varumärkesfilmen som vi tagit fram tillsammans med Grit för mer om Contractor. 

”Jag upplever att vi i grunden alltid har haft en stark kultur inom bolaget. Men i och med att vi växt så behövde vi hjälp att sätta ord på vad som är unikt med Contractor. Både för att bygga intern stolthet och tydlighet, men också för att bli tydligare mot våra kunder. Och som en förutsättning för att kunna attrahera fler medarbetare. Vi ska ju växa till 1000. Och då krävs det att fler känner till oss och vet vad vi står för när de söker sig till Contractor.”

Fredrik Andersson, VD

Image
Image
Digital närvaro
Image
Rekryteringskoncept
Krux + Frida Rindevall och Erik Wennberg
Image
Referensfotografering
Foto: Jonas Westling
Image
Image
Image

Fler uppdrag