I VARUMÄRKETS
TJÄNST SEDAN 1991

 

01

OM OSS /

Vad är Krux

Vi är ett visionärt konsultföretag i gränslandet mellan affär, marknad och organisation. Med vår kunskap om hur varumärket skapar värde för människor och företag hjälper vi dig att navigera rätt i det ekosystem som din verksamhet befinner sig inom. Vi översätter varumärket emotionellt och visuellt så att det blir lätt att förstå och enkelt att använda i affärsutveckling, kommunikation och verksamhetsutveckling. Vi levererar oberoende tankar och tolkningar från erfarna och sympatiska människor med hög problemlösningsförmåga. Med verklig nytta i fokus.

Varför finns Krux

Vår uppgift är att tillsammans med dig tolka, utveckla och göra ditt varumärke begripligt och lätt att tycka om både för omvärlden och invärlden, så att det verkligen skapar värde.

Vi vet att ett starkt varumärke är en förutsättning för en hållbar affär. Vi ser det som en utgångspunkt som skapar mening och sammanhang för dina medarbetare. Det som ger dina kunder positiva förväntningar och får dina samarbetspartners att känna stolthet över sitt bidrag.

02

OM OSS /

   
  Image
   

  Varumärkets ekosystem

  Alla varumärken verkar i sin egen unika miljö, ett ekosystem där alla ingående delar påverkar varandra. Precis som i naturen omkring oss är överlevnad, utveckling och spridning helt beroende av utbyte, samverkan och symbioser mellan olika element. Om du vill att kunder, medarbetare och leverantörer ska få en stark upplevelse av din organisation, måste alla kontaktpunkter med varumärket bygga och bidra till samma känsla av det du står för. Allt från bemötande och arbetssätt till dina erbjudanden, din kommunikation och din kultur. Arbetet med att få alla delar i ditt ekosystem att samspela kallar vi för varumärkesharmonisering.

  Ju mer varumärket tillåts flöda genom alla delar i organisationen, desto mer kommer det att stärkas och bevisas i er vardag. Vårt jobb handlar om att tillsammans med dig hitta de bästa metoderna och tillämpningsområdena som gör det möjligt att skapa en allt starkare varumärkesupplevelse. Lätt att förstå och självklar att älska.