VARUMÄRKET SOM
LEDNINGSFILOSOFI


INSIKT /Med en allt hårdare konkurrens inom och mellan olika kategorier, ökad globalisering och digitaliseringsvågen har varumärket blivit viktigare än någonsin. Inte bara för företag, utan också för organisationer, regioner och individer.

Men varumärken i den här miljön är också mer komplexa än tidigare och omfattar avsevärt mycket mer än bara skicklig kommunikation. I dag behöver allt sitta ihop i dynamiska varumärkesekosystem, där alla ingående delar samspelar och påverkar varandra. Precis som i naturen omkring oss är överlevnad, utveckling och spridning helt beroende av utbyte, symbioser och ibland konkurrens mellan olika element. Därför räknas ekosystemets intressenters upplevelse av varumärket i alla kontaktpunkter. Från bemötande till erbjudande, funktion, kommunikation och kultur.

Att utveckla och vårda ditt varumärkes ekosystem är därmed en långsiktig och strategisk nyckelprocess. Det kan ses som en ledningsfilosofi som utgår från att få varumärkets värden att influera alla delar i organisationen.

 I den här rapporten tittar vi närmare på:
· Varumärket som upplevelse
· Vad driver på vikten av ett starkt varumärke?
· Varumärkesharmonisering och lönsamhet
· Ekosystemet som synsätt
· Att hitta ditt centrum
· Sex vägar till varumärkesharmoniseringVill du veta mer om hur du kan använda dig av varumärket som ledningsfilosofi? Ange din e-post så får du ett automatiskt mail med vår rapport skickad till dig.

Jag har tagit del av Krux policy för datahantering.