Varumärkesupplevelsen

 
Image
 

01

ERBJUDANDE /

ERBJUDANDE /
VARUMÄRKESUPPLEVELSEN

01

 

Vem är du? Vad är ditt varumärkes syfte? Vilka ska du vara bäst för? Hur ser din affärsmodell egentligen ut? Hur vill du upplevas? Vi tar dig med på en lustfylld resa mot varumärkets kärna och skapar en upplevelse som är enkel, intuitiv och tydlig.

 
 
Image
 
 

Ett varumärke behöver inte vara komplext eller svårt att förstå. Vår modell handlar om att få tre delar att harmonisera. Den första delen fokuserar på vem du själv är: ditt varumärkes identitet, ditt syfte, uppdrag och det du strävar efter. Vi arbetar tillsammans med ledning och medarbetare för att hitta de arketyper som beskriver ditt varumärkes personlighet och gör den enkel att relatera till.

Nästa del rör de du ska vara bäst för: de du finns till för och som du ska erbjuda dina tjänster och samarbeta med. För att kunna göra det så bra som möjligt behöver du förstå dem på djupet. Vi hjälper dig att mäta och kartlägga hur dina kunder tänker och agerar, var de finns och hur de upplever ditt varumärke idag.

De värden som knyter ihop ditt varumärke med dina väljare sätter vi i centrum. Det är den emotionella och funktionella helhetsupplevelse som du vill att mötet med dig ska generera hos människor. Det som även brukar kallas varumärkeslöftet. Vi hjälper dig att formulera grunden och utveckla uttrycken och aktiviteterna som bevisar det du står för.

 
 

Expertområden

Varumärkesplattform, affärsmodellering, brand book, varumärkesmätning, trendanalys, visionsarbete och KPI/nyckeltal.