Kulturen

 
Image
 

01

ERBJUDANDE /

 

Kulturen är det sociala regelverket för din organisation. Den formar attityder och beteenden långsiktigt. Kulturella normer definierar vad som uppmuntras, accepteras eller avvisas inom en grupp. När kulturen är väl anpassad efter varumärkets kärna och till dina medarbetares värderingar, drivkrafter och behov ökar den era möjligheter att tillsammans nå era övergripande mål.

 
 
Image
 
 

Insikt i den egna kulturen är ett kraftfullt verktyg i ledarskapsutveckling, internkommunikation, fusioner, tillväxtresor, förändringsprocesser, teambuilding och rekrytering. Vi använder utprovade verktyg som CultureTalk™ Survey System, Integrated Cultural Framework® och SBL för att identifiera, analysera och förankra kulturförändringsprojekt ned på grupp- och individnivå i din organisation. Verktygen är specifikt framtagna för att identifiera de viktigaste attributen för både gruppkultur och individuella ledarstilar.

 
 

Expertområden

Värdegrund, varumärkesimplementering, varumärkesorientering, kulturanalys, teamanalys, drivkraftsanalys - grupp och individ, kulturutvecklingsprogram, organisationsutveckling, scenario-spel och kulturvisualiseringar.