Internkommunikationen

 
Image
 

01

ERBJUDANDE /

 

Att internkommunikation är viktigt kan nog alla skriva under på. Ändå glöms den ofta bort. Precis på samma sätt som du ser över och planerar för hur du kommunicerar och interagerar med dina kunder behövs en bra grund för den inre kommunikationen.

 
 
Image
 
 

Företag och organisationer som är skickliga på att kommunicera internt och få alla att dra åt samman håll lyckas ofta skapa hög grad av varumärkesharmonisering. Oavsett var ni befinner er på er resa behöver medarbetarna först höra-det, för att sedan tro-på-det. Först då kan du få medarbetare som är ambassdörer för varumärket och kan leva-det.

Krux erbjuder en process för hur du kan få alla i din organisation att dra åt samma håll. Vi hjälper dig att identifiera interna kommunikationspunkter och kanaler. Sen ser vi till att du har en verktygslåda och en plan för hur ditt företag ska bli ledande på medarbetarkommunikation.

 
 

Expertområden

Medarbetarmarknadsföring, kartläggning av informationflöden/bärare, intern kanalstrategi, intern contentproduktion, NMI-undersökningar, medarbetarintroduktion, intranätsutveckling, förändrings-/kriskommunikation, ledningskommunikation