Erbjudandet

 
Image
 

01

ERBJUDANDE /

 

Hur kan varumärket skapa fler affärer? Och hur kan erbjudande, bemötande och säljprocess påverka upplevelsen av ditt varumärke? Vi ger dig verktyg för att leverera nya, snyggare, bättre positionerade och paketerade produkter och tjänster. Vi tar tillsammans fram processer, metoder och bygger upp kunskap för att kunna skapa det perfekta kundmötet.En viktig förutsättning för att skapa starka och tydliga leveranser är att förstå och utgå ifrån kundresan. Vi hjälper dig att kartlägga de steg din kund tar i samspelet med ditt företag, förstå behoven och förbättra varumärkesupplevelsen.

 
 
Image
 
 

För alla dina nya kunder påbörjas resan med att de är nyfikna på det erbjudande du och dina konkurrenter erbjuder. De kommer att överväga olika alternativ för att till sist välja vilket varumärke de föredrar.Om du gör ett bra arbete går dina kunder in i lojalitetsloopen. De upplever nytta med ditt erbjudande vilket leder till att de blir ambassadörer för ditt varumärke och får dem att välja dig igen. Genom att kommunicera och agera efter en tydlig strategi i varje steg bygger du vidare på kundens positiva upplevelse och stärker både relationen och affären.

 
 

Expertområden

Förpackningsdesign, portföljstrategi, trenddriven erbjudandeutveckling, miljö/inredningskoncept, mässplanering/-design, produktdesign, säljstrategi/gå-till-marknad, säljutbildning, marknadsanalys, marknadsplan, kanalstrategi, kundundersökningar, employer branding och presentationer/presentationsteknik.